Nøgletal

Nøgletal

I 1000 kr.

   
År Omsætning Nettoresultat Egenkapital Soliditetsgrad (%)
2018/2019 209.278 7.636 19.598 30,3
2017/2018 141.116 3.708 14.650 22,5
2016/2017 152.940 3.309 12.762 24,2
2015/2016 50.224 925 16.465 48,1
2014/2015 78.253 2.426 16.965 49,2
bubblemedia