Afleveret projekt til en tilfreds bygherre

Anstalten ved Herstedvester

Ny ringmur ved fængsel med kunst på den indvendige side

"Anstalten ved Herstedvester" under Kriminalforsorgen har indviet en ny ringmur efter 80 år med den gamle. Den nye mur er 725 meter lang og 5 meter høj, og som den eneste af sin art i Danmark er den udsmykket kunstnerisk på den indvendige side. BASE Erhverv Øst as har opført den nye mur i hovedentreprise – kort tid efter at have opført en ny portvagt til fængslet.

Ved indvielsen af den nye ringmur til godt 20 mill. kr. sagde direktør for Kriminalforsorgen, Johan Reimann, bl.a.: -Det er en imponerende mur, og det er glædeligt, at projektet er lykkedes så godt. Og det er glædeligt, at den nye mur har skabt et større gård-areal, og dermed bedre vilkår for vore klienter. Og den nye ringmur er også nytænkende – den har fået et smukt kunstnerisk udtryk, hvor kunstværket ikke er malet på, men indstøbt, integreret i betonen. Det er en efter min opfattelse enestående konstruktion, som BASE Erhverv Øst as sammen med mange andre har opført for Kriminalforsorgen.

-Det er karakteristisk for Kriminalforsorgen, at vi sjældent rider samme dag som vi sadler. Og det gælder også for ringmuren her. Vi har siden 1957 vidst, at den oprindelige ringmur kun havde få år tilbage. Alligevel skulle der gå cirka et halvt hundrede år før vi overhovedet begyndte at tage fat på den. Til gengæld gør vi tingene godt og grundigt, når vi så endelig gør dem. Og det kendetegner da også muren her – en klar forbedring. Den er ualmindelig smuk både arkitektonisk, konstruktivt og kunstnerisk, sagde Kriminalforsorgens direktør.

BASE Erhverv Øst as opførte for et års tid siden ny portvagt og lagerhal på i alt 875 m2 til Anstalten ved Herstedvester. I forbindelse med byggeriet blev der fjernet 55 meter af sikringsvæggen – altså af ringmuren omkring anstalten. Dette stykke er i dag erstattet af den ene facade i det nye byggeri.

BASE Erhverv Øst as blev som en del af projektet "målt og vejet" af bygherren. Evalueringen blev lagt i hænderne på Byggeriets Evaluerings Center, og byggeriet blev bedømt til 19,3 points ud af 20 mulige. Bedømmelsen omfattede både tidsfrister og mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed.

Opførelsen af den nye ringmur på 725 meter blev påbegyndt i august 2013, og efter godt et år som hovedentreprenør kunne BASE Erhverv Øst as aflevere projektet til en tilfreds bygherre.


Johan Reimann
Direktør Kriminalforsorgen


Tilbage til kunderne siger