Vi tilbyder

Bilhuse og værksteder

For bilhuse og værksteder gælder specifikke krav til begrænsning af støj- og lugtgener, det har stor betydning for de mennesker der dagligt færdes i et værksted og de mennesker der måske bor i nærheden. Pligten til at forbygge forurening af jord- og vand er blot nogle af de lovpligtige krav til et værksted. Derfor er det vigtigt at have taget højde for disse forhold allerede i de allerførste planer, om at udvide et eksisterende værksted eller måske bygge helt nyt. Indretningen af værkstedet, tilkørselsforhold og logistik er andre punkter man skal overveje, når de første skitser til byggeriet tegnes.

Se vores referencer

bubblemedia