Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

BASE Erhverv og Dansk Boligbyg er søsterselskaber, der er etableret på initiativ af Dansk Boligbyg Holding, og har fælles domicil i Horsens.

Til at varetage BASE Erhverv aktiviteter øst for Storebælt, har vi kontor sammen med Dansk Boligbyg i Roskilde. Vi har et stærkt økonomisk fundament og sunde værdier for aktiviteterne. Skabelse af kvalitetsbyggeri med afsæt i troværdighed og samarbejde – med dialog, åbenhed og tillid som faste størrelser.

Dansk Boligbyg og BASE Erhverv råder over en stor stab af veluddannede medarbejdere med betydelig indsigt, viden og erfaring inden for alle facetter af byggeri. Medarbejderne arbejder i vid udstrækning meget tæt sammen på tværs af selskaberne ud fra målet om at optimere alle opgaveløsninger både teknisk og økonomisk.

Vi har et vidt forgrenet netværk af samarbejdspartnere, der alle er nøje udvalgt efter, at de kan leve op til kravene om effektivitet og kvalitet. Ved totalentrepriser tilknyttes kompetente, lokale arkitekt- og ingeniørfirmaer. Bygge- og renoveringsopgaver gennemføres med hjælp fra hovedsageligt lokale, dygtige og stabile fagentreprenører. Sådan sikres optimal udnyttelse af alle kompetencer.

bubble