Elektronisk faktura

Fakturering

Vi modtager fakturaer på én af følgende måder:


1. Som en elektronisk faktura GLN nr 5790002490590


2. Som en E-mail med en vedhæftet PDF eller TIFF fil til: faktura@baseerhverv.dk

PDF og TIFF filen må kun indeholde én faktura.

Kontroller venligst om vores firmanavn er: BASE Erhverv as.

Husk at påføre fakturaen sagsnr., sagsnavn og artsnr.

OBS! Vær opmærksom på, at kontoudtog, underbilag, opgørelse til faktura eller lignende skal sendes til info@baseerhverv.dk


Spørgsmål, kontakt Henriette i dag på tlf. 22 32 59 71

bubble