Jeg har sat stor pris på den personlige dialog


Marius Pedersen A/S, der er Danmarks førende miljøvirksomhed, råder nu over Danmarks mest moderne anlæg til forædling af organisk affald. Anlægget adskiller madaffaldet og emballagen, og omdanner madaffaldet til en flydende masse, pulp, der sendes til biogasanlæg, hvor det bliver til elektricitet og varme.

Bygherre, regionschef Ronnie Fegge, Århus N, siger om samarbejdet:

”Vi kom i forbindelse med BASE Erhverv as via vort netværk i AC Horsens, hvor vi har mødt Klaus Rønslev flere gange. Vi har lært hinanden at kende, og vi har tillid til hinanden. Vi ville gerne have en jysk samarbejdspartner, og da BASE Erhverv også havde mange referencer, vurderede vi, at de kunne løfte opgaven.

Forstadiet til forædlings-anlægget var at finde et egnet sted. Vi fandt en eksisterende hal, der egnede sig til opgaven hos vores udlejer. Det ville kræve ombygning, fordi vi skulle grave langt ned og etablere en kælder i hallen – og med en affalds-silo kun 10 meter derfra. Vi skulle altså grave ned yderst tæt på den silo, hvor forbrændingen modtager affald. Så der var en del ting under jorden, som der skulle tages hensyn til. 

Projektet er derfor designet helt specifikt til dette formål – etablering af et anlæg til forædling af madaffald. Meget begrænset plads og de stramme rammer, som vi skulle holde os indenfor, har udfordret os, og nødvendiggjort kreativ tænkning både under designfasen, men så sandelig også under selve udførelsen.

Vi begyndte det fysiske arbejde i december 2015 med at rykke det eksisterende inventar ned og tømme hallen, brække gulve op, understøbe sokler og grave kælder ud, lave kloakering og tankgård mv. Byggeriet stod på frem til april-maj 2016, hvor BASE afleverede sin del af projektet. Derefter var det maskinmontering, rørprojektering mv. Og da maskinerne var på plads, kom BASE Erhverv og afsluttede hele projektet med småreguleringer som understøbninger og niveau-reguleringer.

BASE Erhverv as har udgravet kælder, og hævet gulvet i den resterende del af hallen med 1,5 m. De har understøbt sokler og bærende konstruktioner i det eksisterende byggeri. Det hele er støbt op til det ønskede niveau, og der er støbt tankgård til siloen, som skulle sænkes ned. Desuden er der støbt kabelgange, fordi gulvet nærmest skulle hvile i sig selv. Det er i realiteten et enestående projekt, hvor der skulle tages mange små, men nødvendige hensyn.

Allerede fra starten foreslog projektchef Kurt Kjersgaard Hansen fra BASE Erhverv as, at vi skulle holde byggemøder hver 14. dag, og det er jeg glad for i dag. Han kunne udfordre os på de rigtige steder, og vi havde en god sparring med at finde de helt rigtige løsninger indenfor vort budget. Vi begyndte med et godt opstartsmøde, hvor også direktør Klaus Rønslev fra BASE Erhverv var med. Og lige siden har det været Kurt, der fulgte projektet helt i mål – altså havde jeg i processen altid den samme mand at henvende mig til. Og det har bare fungeret perfekt.

Han var her altid når der var behov – og når det en gang imellem spidsede til. Kurt var altid med til at skabe løsninger til de udfordringer, der opstår i forbindelse med en ombygning. Det var rart, at BASE Erhverv altid sprang til, og tog sit ansvar på sig. Og det gjorde de. De har en byggeteknisk viden, som jeg ikke har, og på en fin måde fik vi clearet alt undervejs. Medarbejderne er særdeles kompetente, og det er virkelig rart, at én og samme mand følger hele processen. Jeg har ikke følt mig som ”et nummer i rækken” på noget tidspunkt, selvom BASE Erhverv er en stor virksomhed.

Jeg har sat stor pris på den personlige dialog, den personlige tilstedeværelse og erkendelse af, at selv et projekt i denne størrelse, som muligvis er mindre for BASE Erhverv, faktisk er stort for os. Så når man kan se, at de også kan opføre kæmpestore bygninger, er det rart at opleve, at de både kan og vil styre mindre projekter med succes, og at de tilgår opgaven på samme måde, uanset om projektet for dem er stort eller mindre. Det kan jeg godt lide! Det er absolut anbefalelsesværdigt, og jeg anbefaler meget gerne BASE Erhverv as til andre”.


Ronnie Fegge, regionschef
Marius Pedersen A/S, Århus