Rejsegilde på Det Grønne Museum - spor 2

Opførelsen af et nyt 1.300 etagemeter Museumsmagasin i hovedentreprise for Det Grønne Museum - spor 2 i Auning på Djursland følger planen. Onsdag den 31. januar 2018 var der velbesøgt rejsegilde i den nye magasinbygning på Aarhusvej i Auning. Projektet afleveres til bygherren, Slots- og Kulturstyrelsen til juli. Udover det nye Museumsmagasin omfatter projektet også fire mindre ombygninger i eksisterende lokaler med nye værksteder og velfærdsfaciliteter, samt våbenmagasin. Opgaven er et led i Jagt- og Skovbrugsmuseets udflytning til Dansk Landbrugsmuseum ved Gl. Estrup.  

På rejsegildet sagde Anne Bjerrekær, nytiltrådt museumsdirektør for Det Grønne Museum efter 15 år som museumschef i Horsens, bl.a.: - Det er dejligt, at bygningen er kommet op at stå helt efter den planlagte tids- og procesplan. Magasinet skal rumme flere tusinde genstande fra Jagt- og Skovbrugssamlingen i Hørsholm. Her får de en fremtid med optimale bevaringsforhold. Og vi får alle en kollektiv vidensbank, som mange generationer forhåbentlig fremover vil få stor fornøjelse af. Tusind tak til alle involverede i projektet for at levere et håndværk af god kvalitet, for at finde kreative løsninger og for at kæmpe og holde tidsplanen, også i perioder, hvor vejret drillede. Som tidligere arkæolog ved jeg godt, hvad det vil sige at arbejde i dårligt vintervejr, så stor respekt og tak til jer alle. Magasinet er bygget efter bæredygtige lavenergi principper, hvor konstruktionen bl.a. uden isolering i gulvet gør, at klimaforskellene sker meget langsomt - det er optimalt for genstandene og godt for miljøet.

Projektleder Martin Kajhøj Johnsen, BASE Erhverv as sagde bl.a.: - Byggeriet havde første spadestik i september, hvor mange underjordiske betonkonstruktioner fra grundens tidligere brug som kartoffelmelsfabrik dukkede op allerede efter en dags udgravning. Underjordiske tanke og vægge kom frem hver dag, og uanset hvor vi gravede, kom der nye til. Da vi var midtvejs i udgravningen, var mit bedste gæt, at de tyske bunkere ved Vestkysten ikke var deres hovedkvarter under krigen, men historiske luftfotos kunne dog afsløre noget andet...grin Med fælles kamp og enighed blandt rådgivere, bygherre og jordentreprenør lykkedes udgravningerne, sandpuden og fundamenterne næsten planmæssigt. Trods de udfordringer, vi har mødt i jorden, følger vi tidsplanen, og det er ikke mindst håndværkernes og vore øvrige leverandørers fortjeneste. Også en stor tak til rådgiverne, både KPF og Norconsult, og bygherrens repræsentanter for jeres indsats og samarbejde i forløbet, samt Finn, Peter og Jens Aage for tålmodighed og altid velvillighed til at hjælpe bl.a. med truck-assistance. Trods store uforudsete poster er processen derfor forløbet både godt og konstruktivt.