Triscan, lager 2, Brabrand

BASE Erhverv har for Triscan Autoparts opført en ny/udvidelse af lagerhal på ca. 2.800 kvm fordelt på 2 lagerafsnit.

Hallen er opført i betonelementer og med en frihøjde på 8 meter.

I gavlen er der etableret to skråtstillede slusehuse med læssebroer for af- og pålæsninger.
For at sikre et godt arbejdsmiljø etableres høje glaspartier fordelt på facaden.

Det lykkedes at fremrykke afleveringsdatoen fra december 2018 til oktober 2018.

 

Fakta om projektet

Bygherre: Triscan Invest A/S
Entrepriseform: Totalentreprise
Etageareal: 2.800
Byggeår: 2018
Arkitekt: ATRIO Arkitekter
Ingeniør: Rønslev Rådgivende Ingeniører
Da vi havde denne her positive oplevelse fra 2011, så er det klart, at så tager man fat i den og arbejder videre med et projekt, der er baseret på et tilbud fra BASE Læs mere
Udskriv  
Kurt Kjersgaard Hansen