Om- og tilbygning for Silkeborg Forsyning

For Silkeborg Forsyning er BASE Erhverv udvalgt til en byggeopgave, der involverer en indvendig ombygning samt en tilbygning til den eksisterende kontorbygning.

Projektet spænder over en indvendig ombygning af 1.434 m² i Silkeborg Forsynings kontorbygning, hvor arbejdet inkluderer opførelsen af nye toiletter, omklædningsrum, og kontorområder. Desuden indebærer det udskiftning af gulve og en gennemgående malerbehandling af indendørs overflader.

Tilføjelsen af en tilbygning udgør et nyt areal på omtrent 1.145 m² på samme lokation, samt et cykel- og affaldsskur på 30 m². Den nye tilbygning vil rumme moderne kontorpladser, mødefaciliteter og en kantine forsynet med et stort produktionskøkken, leveret af bygherren.

Med et målrettet fokus på brugen af træ i byggeriet vil tilbygningen blive opført i præfabrikeret træelementer for både facade- og tagelementer, hvor tagfladen er med tagpap.

Udendørs faciliteter omfatter anlæggelse af ny belægning omkring tilbygningen, samt etableringen af en terrasse knyttet til kantinen, hvilket inviterer til udendørs socialisering og pauser. Desuden vil det eksisterende parkeringsareal blive tilpasset den nye belægning.

Fakta om projektet

Bygherre: Silkeborg Forsyning
Entrepriseform: Hovedentreprise
Etageareal: 2.609
Byggeår: 2024-2025
Udskriv  

Jonas Egeskov Jensen
Henrik Weis Haubjerg