Ryparkens Idrætsanlæg

Byggeriet omfatter nedrivning af eksisterende hovedbygning og sidebygninger og opførelse af ny hovedbygning på ca. 780m2 med omklædningsfaciliteter og multisal.

Brugerne af nuværende idrætsanlæg og lokalbeboere har længe haft et ønske om en café/opholdssted både før og efter træning, men også et mødested for de lokale beboere. Samtidig har efterspørgslen på flere aflukkelige møderum og klubfaciliteter været efterlyst, hvor den enkelte idrætsklub eller forening kan låne et lokale til egne aktiviteter. Der har også været et stort ønske om et større samlingslokale og bedre mulighed for at booke til lokale aktiviteter lige fra ældregymnastik, dansegrupper til børneteater og fællesspisning.

Med den nye hovedbygning bliver Ryparkens Idrætsanlæg det nye aktive centrum i bydelen, som understøtter at Ryparkens Idrætsanlæg er det brede samlingspunkt for lokalområdet. Forplads og hovedbygning introducerer til nye aktiviteter og fællesskaber, som supplement til de allerede eksisterende tilbud og bygger by- og idrætslivet sammen.

Hovedbygningen er der, hvor man mødes, hænger ud og klæder om, før og efter idrætsaktiviteter. Nye faciliteter som multisal og møderum understøtter det sociale fællesskab og indbyder til brug, uanset om man er idrætsudøver, tilskuer eller lokal beboer. Åbne opholds- og mødeområder og den nye velfungerende kvartersplads understøtter, at Ryparkens idrætsanlæg er det naturlige sted at mødes og afholde arrangementer for alle.

Med sin udformning og sit materialevalg understøtter og styrker den nye hovedbygning idrætsanlæggets synlighed i bydelen. Bygningen udføres med transparente partier og inviterer indenfor i modsætning til de lukkede haller. Om dagen er samspillet mellem uderum og Hovedbygningen tydeligt, og om aftenen lyser bygninger trygt op om området, og livet i huset tydeliggøres for forbipasserende.

 

Fakta om projektet

Bygherre: Københavns Kommune
Entrepriseform: Totalentreprise
Etageareal: 780
Byggeår: 2022-2024
Arkitekt: AK83 Arkitekter A/S
Ingeniør: Fjerring Rådgivende Ingeniør
Udskriv  

Helge Berg-Nielsen