Post Danmark, Taulov

I forbindelse med Post Danmarks ændring af sine distributionsmetoder har BASE Erhverv gennemført opbygning og ændring af 9 stk. slusehuse samt en fordelingsbygning på ca. 350 m2 i Taulov.
Erhvervsbyggeriet indeholder 12 stk. led-hejseporte i Taulov og 4 stk. i København med tilhørende tætninger og signallys.
For energioptimering er der i alle udvidelser udført lysautomatik, automatisk genlukning af porte samt varmetæpper til adskillelse af
varme og kolde arealer.
Større tilhørende belægningsområder er tilpasset og omlagt i forbindelse med byggesagen.
Grundet overskridelse af maksimal bortledning af regnvand, er der i Taulov udført et faskineanlæg til opfyldelse af myndighedskrav.
De to pakkecentre har været i fuld drift i byggeperioden.

 

Fakta om projektet

Bygherre: Post Danmark
Entrepriseform: Totalentreprise
Etageareal: 490
Byggeår: 2011
Ingeniør: Rambøll, Århus
Udskriv  

Kurt Kjersgaard Hansen