Museumsmagasin Sønderjylland

Museum Sønderjyllands intention er at skabe nye, tidssvarende magasiner og konserveringsfaciliteter for Museum Sønderjylland, samt via en tilknyttet læringsfacilitet at informere og involvere befolkningen i arbejdet med at bevare kulturarven og at udvikle og tilbyde læringsforløb til skole- og uddannelsessøgende børn og unge fra hele Sønderjylland.

Projektet består af en magasinbygning, en bygning til modtagelse og konservering, samt kontor og læringsfacilitet på i alt ca. 6.145 m² brutto med tilhørende udearealer, i form af læringsarealer til læringsfacilitet og parkerings- og kørearealer til biler og lastbiler.

I forbindelse med projektet er der også leveret et opbevaringssystem til magasiner, fast og løst inventar, samt specialinventar og tekniske anlæg.
Byggeriet er opført på en grund i Brunde ved motorvejen ud for Rødekro på en beliggenhed, der bedst muligt tilgodeser transport mellem museets mange besøgs- og udstillingssteder i Sønderjylland.

Det er Museum Sønderjyllands stærkeste fokus at få skabt en tidssvarende og fremtidssikret opbevaring af den kulturarv, som er hele museets fundament og fornemste opgave at arbejde med. Magasinprojektet med titlen Din kulturarv - Dit Museum skal sikre den sønderjyske kulturarv i form af genstande fra fagområderne arkæologi, kulturhistorie, kunsthistorie og naturhistorie for eftertiden og er derfor af national betydning.

Fakta om projektet

Bygherre: Museum Sønderjylland
Entrepriseform: Totalentreprise
Etageareal: 6.145
Byggeår: 2019-2020
Arkitekt: FRIIS & MOLTKE Architects
Ingeniør: Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S
Udskriv  
Jeppe Brøndahl
Jonas Gaardsted Madsen