Meelunie GPI, Hedensted

Byggeriet bliver opført i totalentreprise for det nyoprettede selskab Meelunie GPI. Fabrikken skal fremstille proteiner til brug i fødevarer og i udgangspunktet skal dette udvindes fra hestebønner.

Produktionsfabrik bestående af administrationsbygning inkl. velfærd, indlevering, vådproces-produktion, tørrerier-/fordamper-afsnit, værksted, kedelrum, opsækning og lager. 

Byggeriet udføres i forskellige afsnit med højder fra 4 meter til omkring 22 meter med tilhørende indskudte etager og maskindæk. 

Da der er tale om produkter til fødevareindustrien er der krav til hygiejne, laboratorie for kontrol af produktionen.

I terræn skal udføres og monteres en del installationer i forbindelse med afledning af spildevand mht. ph-værdier og mængder, tankanlæg til spildevand, buffervand, kemi, råvarer, brovægt, skorstene, melassetank mv.

Da fabrikken er underlagt krav fra Miljøstyrelsen er der fokus på støj, røg og møg. Dette har bl.a. givet anledning til løsninger for opsamling af evt. spild i terræn, støjhegn mv.

Byggeriet vil blive indhegnet.

 

Fakta om projektet

Bygherre: Meelunie GPI A/S
Entrepriseform: Totalentreprise
Etageareal: 5.700
Byggeår: 2022-2023
Arkitekt: RUM A/S
Ingeniør: Artelia Group
Udskriv  

Martin Henneberg Bech
Jonas Gaardsted Madsen