Østjysk Våbenhandel Indretning

For Østjysk Våbenhandel har BASE indrettet kontorer på 1.sal. Det er tredje gang BASE bygger for Østjysk Våbenhandel.

Fakta om projektet

Bygherre: Østjysk Våbenhandel
Entrepriseform: Totalentreprise
Etageareal: 593
Byggeår: 2020
Udskriv  

Kurt Kjersgaard Hansen