Eltronic, Udviklings- og testcenter, Hedensted

Opførelse af ny udviklings- og testhaller bestående af 2 haller á 2.000 kvm., hvor der etableres krandækning samt 1 tværhal med en mindre administrationskerne. I forbindelse med asfaltpladsen etableres en mindre sidebygning til byggeriet, som skal fungere til affaldsdeponi. Byggeriet klargøres til en mulig kontorbygning, som kan tilbygges ved den sydlige facade.

Byggeriet opføres som et traditionelt elementbyggeri med hvide sandwichbetonelementer samt TTS-tagplader med bærende trapezplader. Skillevæggene mellem hallerne er betonelementer, hvorved der opnås ubegrænset indretningsmuligheder i de respektive haller, da der ikke skal tage højde for søjler.

Da det er tredje gang BASE bygger haller for Eltronic, er der taget udgangspunkt i de tidligere byggerier. Dermed har forventninger, funktionaliteten og kvaliteten været kendt fra starten og det har været muligt at se de ønskede løsninger ved de eksisterende byggerier. Dette har været til stor gavn for både BASE og de udførende fagentreprenører.

 

Fakta om projektet

Bygherre: Techno Ejendomme ApS
Entrepriseform: Hovedentreprise i partnering
Etageareal: 6.040
Byggeår: 2022
Arkitekt: Atrio Arkitekter
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S
Udskriv  

Jonas Egeskov Jensen
Kurt Kjersgaard Hansen