Eltronic lager 2, Hedensted

For anden gang på tre år har BASE Erhverv A/S udvidet montage- og lagerkapaciteten for Eltronic. Denne gang blev lagerkapaciteten med 2.136 m2 samt 25 m2 kontor- og teknikrum udvidet som en tilbygning til eksisterende lagerhal.

Lagerbygningen blev opført som et traditionelt elementbyggeri med hvide sandwichbetonelementer samt TTS-tagplader med bærende trapezplader. Ved sammenbygningen mod eksisterende hal blev der monteret betonelementer ved TTS-tagpladerne.

Gældende for projektet har været, at BASE har været inviteret med tidligt i processen, hvorved vi har haft mulighed for at komme med holdninger og løsninger i et modspil til arkitekten, ingeniøren samt bygherren. I udførelsesfasen videreføres denne tætte dialog for at højne kvaliteten af byggeriet.

Oplagspladsen foran lagerhallen blev udvidet med 2.640 m2 betonbelægningssten. Desuden blev parkeringsarealet ved administrationsbygningen forøget med 134 parkeringspladser.

Grundet manglende mulighed for bortledning af regnvand blev der etableret en faskine i et grøntareal. Dette er også gældende for parkeringsarealet som blev udført med en permeabel belægning opbygget på dræn stabil.

 

Fakta om projektet

Bygherre: Techno Ejendomme ApS
Entrepriseform: Hovedentreprise
Etageareal: 2.212
Byggeår: 2019-2020
Arkitekt: Arkitektfirmaet ATRIO arkitekter
Ingeniør: Oluf Jørgensen rådgivende ingeniørfirma A/S
BASE’s folk har i øvrigt også den holdning, at der skal være orden i sagerne. Og det gælder uanset det måtte koste dem lidt penge – hellere det end en utilfreds kunde, er holdningen Læs mere
Udskriv  

Jonas Egeskov Jensen
Kurt Kjersgaard Hansen