Det Grønne Museum, Auning

BASE Erhverv as har opført nyt museumsmagasin - Det Grønne Museum – Spor 2, som omhandler 4 mindre ombygninger i eksisterende lokaler med nye værksteder og velfærdsfaciliteter, samt våbenmagasin.

Over efteråret 2017 og frem til sommeren 2018 opførtes det nye museumsmagasin som et traditionelt byggeri i betonelementer, med indskudt dæk for teknik.

Huset indeholder konservatorværksted, velfærdsfaciliteter og magasiner til opbevaring af museumsgenstande.

Magasinerne udføres med affugteranlæg og som passiv hus uden opvarmning.

Konstruktionernes robusthed gør, at der lagres varme og kulde, og dermed er temperaturudsvinget over et døgn minimal.

Opgaven er et led i Jagt- og Skovbrugsmuseets udflytning til Dansk Landbrugsmuseum ved Gl. Estrup i Auning.

 

Fakta om projektet

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Etageareal: 1.795
Byggeår: 2018
Arkitekt: KPF Arkitekter
Ingeniør: Norconsult
Jeg kan bestemt godt anbefale BASE Erhverv, der virkelig har udvist rettidig omhu i hele projektet fra dag 1 Læs mere
Udskriv  
Kurt Kjersgaard Hansen