Portvagt, Anstalten ved Herstedvester

BASE Erhverv as har som totalentreprenør for Kriminalforsorgen opført ny portvagt og ny lagerhal. Den nye portvagt på 275 m2 blev bygget først, og efter en indkøringsperiode kunne den gamle portvagt fjernes, og byggeriet af den nye lagerhal på 600 m2 kunne gå i gang. Under halbyggeriet er der fjernet 55 meter af sikringsvæggen omkring Anstalten, som så er erstattet af den ene facade i det nye erhvervsbyggeri.

Portvagten indeholder et kontrolrum, hvorfra adgangen til fængslet styres i dagtimerne, og er samtidig den bygning, man skal igennem for at komme ind i Anstalten, gående eller i bil. Portvagten har et omfattende system med elektronisk overvågning og fysisk sikring - bl.a. glasfacader i skudsikkert glas. Der er benyttet meget glas i byggeriet – og det medvirker til at give et åbent indtryk – samtidig med at Anstalten er lukket.

Med opførelsen af den ny lagerhal er Anstaltens lagerfaciliteter opgraderet betydeligt, ligesom både sikkerheden og logistikken i forbindelse med varelevering forbedret.

Evaluering af erhvervsbyggeriet

BASE Erhverv Øst as er på projektet blevet ”målt og vejet” af bygherren. Evalueringen blev lagt i hænderne på Byggeriets Evaluerings Center, og byggeriet blev bedømt til 19,3 points ud af 20 mulige. Bedømmelsen omfattede både tidsfrister og mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed. - Hos BASE Erhverv er vi specialister i erhvervsbyggeri !

 

Fakta om projektet

Bygherre: Kriminalforsorgen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Etageareal: 200
Byggeår: 2012
Arkitekt: Mangor & Nagel, Roskilde
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S
Udskriv  

Kontakt
Rasmus Mørk
Regionsdirektør, Sjælland
Mobil: 30 66 68 53