Toprent Stilling - primo september

05.09.2016 | Nyhedsarkiv

Så er vi for alvor kommet i gang med Toprent i Stilling.
Byggetilladelsen er i hus, og pladsen summer af aktivitet mht. jord-, kloak- og betonarbejdet.
Vi er godt undervejs mht. slutprojektering i samarbejde med Atrio Arkitekter, Tri-Consult Rådgivende Ingeniører og Igniz mht. brandrådgivning.
Sagen berører godt 30.000 m2 grund, og der opføres godt 11.000 etagemeter.