Nu har Gedvedborgerne noget at se frem til!

19.08.2021 | Nyhedsarkiv

Gedvedborgerne har gjort et kæmpe indsamlingsarbejde til den nye multihal, som skal sammenbygges med den eksisterende idrætshal ved Gedved Skole. Den aktive gymnastik- og idrætsby har længe ønsket sig mere plads og er med en underskrevet kontrakt, nu nået et skridt videre i realiseringen af den nye hal. BASE Erhvervs byggeleder på sagen, Thomas Noes Glud, har i samarbejde med projektchef Kurt Kjersgaard Hansen den daglige ledelse af sagen.


Thomas Noes Glud