Tilfreds bygherre - for 2. gang!

22.01.2020 | Nyhedsarkiv

Eltronic A/S - åben dialog og gensidig tillid

For Eltronic A/S i Hedensted, der blev stiftet i år 2000, har BASE Erhverv as opført to lagerhaller med et par års mellemrum. Kort før jul 2019 blev hal nr. 2 taget i brug – en måned før beregnet. Den er på 2.212 m2, og er bygget sammen med den første, der er på 2.550 m2. Begge er bygget som hovedentreprise, og begge blev afleveret ca. en måned før beregnet.

Den første hal er en test- og montagehal, bl.a. udstyret med trykluftudtag og traverskraner. Den nye hal er bygget helt som den første i hvide sandwich betonelementer, men uden traverskraner.

Eltronic A/S er en succesrig rådgivende og projekterende ingeniørvirksomhed med filialer i lande som Kina og England. Virksomheden hjælper nogle af de kendte danske produktions- og eksport-virksomheder med at klare sig i konkurrencen på de internationale markeder. Eltronic A/S tilbyder desuden innovative løsninger til vindmølleindustrien, bl.a. udstyr til produktion, transport og installation af vindmølle-komponenter med efterfølgende mobilisering, service og vedligehold af udstyret.

Og netop mange opgaver for vindmølleindustrien er forklaringen på, at hal nr. 2, som BASE nu har afleveret, skulle opføres, siger bygherrens repræsentant, Automation Specialist Anton Astrup: - Vi havde ganske enkelt ikke plads nok til de produktioner, der skulle laves, ligesom de emner, vi laver for vindmølleindustrien er så store, at vi nødvendigvis måtte bygge endnu en hal til formålet. Hvor vi før kunne have to emner på et areal, kan vi nu kun have ét fordi emnerne bliver større.

-Det var helt naturligt for os at vælge BASE Erhverv as som hovedentreprenør, fordi vi i forbindelse med opførelsen af den første hal indgik en ”Gentleman Agreement” med BASE Erhverv, hvor de så kunne byde på den næste hal, selvom projektmaterialet ikke var helt færdigt – så byggeriet bygger på en åben dialog helt fra starten. BASE skulle give en pris på basis af en åben projektbeskrivelse. Og i hele processen har vi haft åben kalkulation. Det har hele tiden handlet om gensidig tillid, siger Anton Astrup.

Om forløbet af samarbejdet siger han: -Det er forløbet rigtig godt, meget fint. Og BASE’s folk har i øvrigt også den holdning, at der skal være orden i sagerne. Og det gælder uanset det måtte koste dem lidt penge – hellere det end en utilfreds kunde, er holdningen. Det er i hvert fald mit indtryk. Derfor skal de jo styre underentreprenørerne hårdt, og det synes jeg de er lykkedes fint med.

Anton Astrup siger også, at de eneste nævneværdige udfordringer har været omkring geotekniske boringer på grunden, der er en tidligere grusgrav. Ellers har der undervejs kun været tale om normale tekniske udfordringer i forbindelse med byggeri.

-Vi flyttede her til matriklen i 2010, og har siden bygget cirka hvert andet år. Og de to haller, som BASE har opført, er etape 4 og 5 her på matriklen.

-BASE Erhverv har også anlagt det nye parkeringsanlæg, som i øvrigt er anderledes end traditionelt. Det er en LAR-løsning, en permeabel løsning – vandgennemtrængelig og miljøneutral. Under belægnings-stenene på arealet er der ca. en halv meter vasket grus, som regnvand kan sive igennem ned til undergrunden. Hvis vi havde valgt en traditionel løsning med kloak og fald, ville det kræve en del ingeniørarbejde med tegninger osv. I bund og grund er vores løsning det samme som en faskine, blot er der ikke en koncentreret nedsivning, siger Automation Specialist Anton Astrup.


Jonas Egeskov Jensen