Skoleklasse med til rejsegilde

12.06.2015 | Nyhedsarkiv

Når Centrum Pæle A/S i Vejle til august fejrer 50 års jubilæum, kan virksomheden samtidig tage to nye produktionshaller på i alt 1.450 m2 i brug. Hallerne er opført i totalentreprise af BASE Erhverv as, Horsens. Der har netop været rejsegilde på projektet – bl.a. med deltagelse af eleverne fra 1. A på Søndermarksskolen, der er ”adopteret” af Centrum Pæle.

Projektet omfatter en multihal på 1.000 m2 og en hal på 450 m2 til robotter. Multihallen er bygget sammen med en af de eksisterende produktionshaller. Hallen skal bl.a. anvendes til klargøring af pælefundamenter i forbindelse med elektrificeringen af det jyske jernbanenet. En opgave, der vil strække sig over de næste 12-14 år. 

”Robothallen” på 450 etagemeter består af et robotområde og et indskudt dæk til henholdsvis teknik og oplag. Hallen er opført med stort fokus på arbejdsmiljø med hensyn til dagslys-indfald, malede vægge, og lyd-absorbanter på vægge, der medvirker til at sikre et godt akustisk indeklima. Og for at minimere støjen til naboer, er glaspartier mod nord udført med lydglas.

Multihallen bestykkes med to portalkraner, så hallen kan anvendes til produktion og lager m.v. I den mindre robothal installeres et robot-svejseanlæg til produktion af koblingsbeslag m.v.

BASE Erhverv as påbegyndte byggeriet den første dag i marts, og mindre end 3½ måned senere var der så rejsegilde på projektet.

Centrum Pæle A/S har ”adopteret” en hel skoleklasse, 1. A på Søndermarksskolen, der ligger tæt på virksomheden. Eleverne cyklede sammen med to lærere til rejsegildet, hvor de hver afleverede en tegning af en robot efter fri fantasi til direktør Lars Gøttrup Christensen. Op til rejsegildet var eleverne blevet undervist bl.a. i traditionerne bag begrebet ”rejsegilde”, og det er intentionen, at de frem til 9. klasse skal følge udviklingen på Centrum Pæle. Herunder også løse konkrete opgaver, der matcher til klassetrinnet – f.eks. forventes 9. klasse opgaverne at omhandle kemi og cement. Hver elev har fået udleveret en sikkerhedshjelm af Centrum Pæle – naturligvis med navn påført, og den benyttes så hver gang, den ”adopterede” skoleklasse er på virksomhedsbesøg.