Nyt domicil for Toprent A/S i Stilling

13.06.2016 | Nyhedsarkiv

Toprent A/S i Stilling lige nord for Skanderborg, der er en af de førende virksomheder indenfor salg af professionelle produkter til rengøring og hygiejne, opfører nu et nyt domicil på godt 11.000 etagemeter. Byggeriet bliver markant, synligt fra motorvej E45 og et af de største i Skanderborgs erhvervsområde. BASE Erhverv as har vundet opgaven i totalentreprise, og kontrakten er den næststørste både arealmæssigt og økonomisk i virksomhedens historie.

Toprent A/S har 40 års jubilæum i år, og det nye domicil skal medvirke til at sikre planlagt vækst i de kommende år. Investeringen er på ca. 60 mill. kr. til køb af byggegrund, oprydning på grunden og til selve byggeriet, der omfatter 8.968 m2 lager og 1.911 m2 kontor i to etager med facade ud mod Niels Bohrs Vej.

Administrerende direktør og ejer af Toprent, Kim Kjær Jørgensen, har i år arbejdet i familiefirmaet i 30 år. I 2013 flyttede firmaet fra Viby J. til de nuværende lokaler, og fik dermed ca. 50 % mere plads end i Viby J. Men allerede året efter blev lageret for lille til også at rumme volumenvarer til nye kundetyper.

I de første 10 af firmaets 40 år var han også tilknyttet familiefirmaet, da han hjalp sin far parallelt med sin elektronik uddannelse. Både hans bror Jan og hustru Annette Folker er også aktive i familiefirmaet, der siden 2011 har været gennem en voldsom ekspansion, som bl.a. har betydet en forøgelse af antallet af dedikerede medarbejdere fra 20 til nu næsten 50.

-Allerede dengang havde vi kig på nabogrunden, hvor vi nu bygger nyt domicil. Efter en del dialog ”frem og tilbage” med kommunen godkendte Skanderborg Byråd i januar i år en lokalplan for området, der efter købet af nabogrunden er på 32.500 m2. Undervejs i processen overvejede vi faktisk, om vi skulle udvide vore nuværende lokaler, men vor tyske partner, Kruse Ejendomme DK, foreslog nyt domicil, og det bliver altså nu realiseret efter en udbudsrunde. Det har været en lang proces, som vi har kæmpet os igennem, og lejet lokaler flere steder, så nu glæder vi os til at tage vort nye domicil i brug næste sommer, siger Kim Kjær Jørgensen.

En platform for fremtidig vækst

-Vi har samarbejdet med Kruse i over 20 år, og i 2011 blev vi partnere, så vi kender hinanden godt, og nu tager vi altså næste skridt. Af praktiske årsager er ejendomsselskabet bygherre og ejer af det nye domicil, hvor Toprent A/S så bliver lejer. Kruse-koncernen er samtidig ved at bygge domicil i Neumünster Nord på 25.000 m2 lager og administration. Koncernen har 1.000 medarbejdere, og en årsomsætning på over 2 milliarder kr.

Toprent A/S har gennem virksomhedens 40 års virke opkøbt flere kolleger. Virksomheden er således vokset gennem en blanding af organisk vækst og opkøb. Udover hovedsædet i Stilling ved Skanderborg har Toprent A/S også en afdeling i Esbjerg. Og med det nye domicil på godt 11.000 etagemeter bliver der skabt en platform for fremtidig vækst.

Toprent A/S er medlem af Igefa, som er Europas førende indkøbs-sammenslutning af grossister inden for professionelle produkter til rengøring og hygiejne. Dermed har virksomheden adgang til over 12.000 forskellige produkter fra mere end 400 leverandører. Samtlige medlemmer af Igefa er familieejede handelsfirmaer, primært med ”brandede” produkter fra kendte leverandører og en mindre andel på ca. 20 % som ”private labels” med de respektive firmaers eget navn.

-Vor styrke er, at vi kan levere ”hele palletten” med bredde og dybde i sortimentet og samarbejde med de store leverandører. I indkøbssammenslutningen kan vi levere til internationale kunder i over 35 lande i Europa, og vi har kolleger i Australien, USA og senest i Brasilien. Vi kan altså levere efter samme koncept i alle lande – og det er vor styrke, for det er der ingen af vore konkurrenter, der kan, siger Kim Kjær Jørgensen.

BASE Erhverv as påbegynder arbejdet med opførelsen af det nye domicil umiddelbart efter sommerferien. Vi samarbejder i projektet med Tri-Consult, Viby J. som ingeniører og Atrio arkitekter fra Horsens, mens arkitektfirmaet Frost Larsen A/S, Skanderborg har designet det nye domicil, og desuden er rådgiver for bygherren.

Direktør Klaus Rønslev, BASE Erhverv as siger: - Både arealmæssigt og økonomisk er projektet det næststørste i BASE Erhvervs historie. Vi har arbejdet meget længe med sagen, og ser nu frem til et rigtig godt samarbejde med alle parter. Vort totalentreprise-team har arbejdet sammen tidligere, og vi har også tidligere arbejdet sammen med bygherrens rådgiver. Nu glæder vi os til at komme i gang med byggeriet, og ser frem til at aflevere det samlede projekt til bygherren i juni 2017.

Det nye domicil opføres i betonelementer, og får 14 porte ind til lageret. De 10 af dem bliver med portsluser. Facaden opføres som en kombination af stålplader og betonelementer, med mange store træ/alu vinduespartier i to etager og med front ud mod motorvej E45. En del af facaden bliver som en perforeret stålplade med Toprent-logoet.


 

Billedtekster:

Det nye domicil opføres på en nabogrund til det nuværende domicil. Efter nedrivning af en gård på grunden og klargøring af grunden, ventes byggeriet at gå i gang umiddelbart efter sommerferien.

Visualisering af det nye domicil for Toprent A/S i Stilling ved Skanderborg, der er designet af arkitektfirmaet Frost Larsen A/S, Skanderborg. (Visualisering: Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S, Skanderborg).