Nyt arkiv og magasin til Københavns Kommune

21.02.2017 | Nyhedsarkiv

BASE Erhverv er udpeget som vinder at totalentreprise-konkurrencen vedrørende opførelse af ny magasin-bygning for Københavns Kommune - et projekt på næsten 8.000 m2 med en entreprisesum på 92 mill. kr. ekskl. moms.

Københavns Kommune samler nu arkiverne og magasinerne for Københavns Stadsarkiv, Thorvaldsens Museum, Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal i et nyt Fjernarkiv og Museumsmagasin i Høje Taastrup.

Projektet sikrer de historiske genstande og papir-arkivalier for eftertiden, og effektiviserer den daglige drift ved at samle registrering, håndtering, desinficering samt konserveringsværksted og kontorer på én adresse. Magasinarealet, der bliver på 5.300 m2, kommer til at indeholde ét basismagasin og syv specialmagasiner. Nybyggeriet bliver på to etager med ”første spadestik” primo juli og aflevering til bygherren, Københavns Kommune, primo juni 2018.

Det nye fælles Fjernarkiv og Museumsmagasin opføres ved Skåne og Halland Boulevarder, og Erik Husfeldts Vej i Høje Taastrup. Det er et typisk forstadsområde med enkeltbebyggelser, hvor sammenhængen skabes af vej- og stinettet. Projektet tager afsæt i denne situation, dels ved at bygningen lukker sig om sig selv, og om de værdier der opbevares, dels etableres åbninger med plads til ”liv og kommunikation”. Derfor opføres det nye arkiv og magasin som én samlet, 130 lang og 47 meter bred bygning.

Robust byggeri med minimalt vedligehold

Udefra vil den nye bygning fremstå enkel, neutral og solid. Hovedindtrykket er en lukket bygning, der åbner sig venligt og diskret mod cykel- og gangforbindelsen mod nord, og danner en naturlig og blød forbindelse med Skåne Boulevard. Altså en bygning, der på én gang fremstår anonymt og diskret, og samtidig bidrager væsentligt til fællesskabet i området. I tæt kontakt til parkering, sti og busforbindelser med nord placeres de funktioner, der henvender sig til gæster af fjernarkivet. Placeringen imødekommer både skærpede krav til sikkerhed og høj tilgængelighed for gæster.

Bygningens konstruktion tager udgangspunkt i et ønske om at levere et byggeri, som er robust opbygget, og som lever op til kravene om minimal vedligehold. Præfabrikerede betonelementer sikrer robuste overflader og en enestående varme-akkumulerende effekt til gavn for indeklimaet. Projektet sikrer mulighed for jævn og sikker transport af genstande og arkivalier på rullebord eller elektrisk palleløfter mellem kontorområdet og magasinet.  

Udvendigt bliver bygningens facade bevidst afdæmpet med store udskæringer i et ellers massivt bygnings-volumen. Ydervæggene udføres i afsyrede sandwich-betonelementer med tilslag af strandsand, som giver en varm og svagt gylden farve. Vinduespartier, døre, porte og andre lette partier udføres i sort og natur-eloxeret aluminium. Overdækning ved porte udføres i stål og aluminium, og taget bliver betonelementer, belagt med sort tagpap.

BASE Erhverv har opført ca. 100 erhvervsbyggerier

Indvendigt vil det nye Fjernarkiv og Museumsmagasin fremstå med industriel karakter, lyst og åbent. Der vil blive anvendt robuste og vedligeholdelsesfrie materialer som beton, letbeton og stål, der sikrer en høj grad af robusthed. Som supplement til de mere robuste og hårde materialer, anvendes mere varme nuancer til fyldninger mellem døre og fremskudte bokse på 1. sal. De vil både fremhæve logistiske linjer og virke som lydregulerende elementer. Farvesætningen vil ske i samråd med bygherren, Københavns Kommune.

Landskabet ved bygningen bliver anlagt som formede volde af overskudsjord, beplantet med vildtvoksende og mindre trægrupper. Beplantningen vil fastholde grundens nuværende ”vilde” karakter, og kommer til at bestå af blomstrende træer samt vedbend og blomstrende vildgræs. Det bakkede landskab er med til at sikre bygningen mod påkørsel, skærme container- og køregård samt give læ ved udendørs opholdsarealer for medarbejdere.

BASE Erhverv as har gennem årene opført cirka 100 erhvervsbyggerier over hele Danmark. BASE Erhverv as samarbejder i projektet for Københavns Kommune bl.a. med ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S og med arkitektfirmaet Nord A/S.

Visualiseringer:
1) Ankomst/indgang.
2) Fra Erik Husfeldts Vej.
3) Fordelingsrummet.
4) Af- og pålæsning.