Nye produktionshaller til Centrum Pæle A/S i Vejle

01.04.2015 | Nyhedsarkiv

For Centrum Pæle A/S opfører vi nye produktionshaller på den eksisterende adresse i Vejle. Sagen udføres i totalentreprise, og indbefatter nedbrydning, omfattende forbedring af jordbunds-forholdene og to komplette haller.
Nedbrydningsarbejdet er afsluttet, byggetilladelsen er i hus, og jordarbejdet er påbegyndt primo marts med omlægning af afløb under bygninger, sandpude-opbygning i den store hal, og brønd-fundering i den lille hal.
De nye haller opføres som betonelementer med sandwich-facader i frilagt grå beton. Bygningshøjden bliver 9 meter.
Der er i projektet lagt stor vægt på både godt arbejdsmiljø for Centrum Pæles medarbejdere, og færrest mulige støjgener for naboer. Eksempelvis sikres dagslys via høje glaspartier, der samtidig er bedst muligt lydregulerede.
Arbejdet udføres i samarbejde med Atrio Arkitekter og Rønslev Rådgivende Ingeniører.
Vi glæder os til godt samarbejde på opgaven, og ser frem til at aflevere de nye faciliteter efter sommerferien.