Marius Pedersen A/S - anlæg til forbehandling af organisk affald

18.12.2015 | Nyhedsarkiv

På Marius Pedersens anlæg på Forbrænding Nord – Aarhus N. forestår BASE Erhverv as bygningsarbejder i forbindelse med etablering af nyt anlæg til forbehandling af organisk affald.
Anlægget etableres i bestående bygværk, hvor der foretages nedbrydninger, opførelse af maskinkælder, og hævning af eksisterende gulve med tilhørende afløbsinstallationer.
Der udføres desuden udvendig tankfundament til en 80 m3 silo.