Hos Base Erhverv bygger vi på et solidt fundament af ekspertise og ærlighed

15.11.2022 | Presseomtale

»Hos Base Erhverv bygger vi på et solidt
fundament af ekspertise og ærlighed«

De 24 medarbejdere hos Base Erhverv løber stærkt, men travlheden må aldrig få virksomhedens medarbejdere til at gå på kompromis med kerneværdierne. Så hellere sige nej til opgaver, lyder det fra direktøren.

»Jeg tænker tit over det, når jeg ser en firmabil med en række kerneværdier påklistret. “Vil nogensomhelst påstå, at de er det modsatte?” Nej, formentlig ikke,« griner Klaus Rønslev, der er direktør i Base Erhverv, da vi taler om virksomhedens værdier som ærlighed, ekspertise, høj service og så videre.

Ord der går igen, når man taler med samtlige medarbejdere i virksomheden, der har specialiseret sig i erhvervs- og idrætsbyggeri over hele landet.

Men så sætter direktøren trumf på:
»Vi har eksisteret siden 2003, og vi har gennemført mere end 120 byggesager, og vi har aldrig nogensinde haft en retssag. Jeg ved ikke, om det er en rekord, men det er i hvert fald uhyre sjældent i vores branche, og det vidner om, at vores værdier ikke bare er tomme ord på en firmabil, det er noget vi tager med ud på byggepladserne hver eneste dag,« siger Klaus Rønslev.

Han bakkes op af sin regionsdirektør, Rasmus Mørk, der er chef for Base Erhvervs afdeling på Sjælland:
»Alle forhold mellem bygherre og entreprenør er jo i bund og grund reguleret lovmæssigt, men vi tror på, at et åbent og ærligt samarbejde med bygherren overflødiggør juraen totalt. Det skaber et bedre byggeri for bygherren, og det gør det sjovere for os at gå på arbejde.«

 

Ærlighed øverst på dagsordenen

Begge Base-chefer nævner ordet ærlighed, som det første når de skal beskrive, hvad der for dem karakteriserer Base Erhverv.

»Et byggeprojekt handler grundlæggende om tre parametre: økonomi, tid og proces. Hvis man hele tiden er ærlig over for sin bygherre omkring, hvor man er på de tre parametre, og rådgiver kunden åbent og ærligt ud fra den erfaring, vi har som specialisterne, så bliver det færdige byggeri bedre for kunden, og det bliver sjovere for os at gå på arbejde,« siger Rasmus Mørk og uddyber:

»Det er egentlig ret simpelt: Hvis vi hele tiden lægger os i selen for at løse alle bygherrens udfordringer, så er bygherre også mere villig til at hjælpe os, når vi møder udfordringer, og det gør man jo i et byggeri.«

Og her spiller ærligheden en stor rolle.

»Det er sjældent i livet, at udfordringer bliver nemmere af at fortie det. Så det er svesken på disken med det samme, som man siger,« lyder det fra Rasmus Mørk.

For Klaus Rønslev handler ærligheden i høj grad også om samvittighed, og det handler ikke kun om forholdet til bygherre.

»Som hoved- eller totalentreprenør har vi ingen byggende hænder på byggepladsen, men er afhængige af en lang række underentreprenører, som vi har et stort ansvar for, og hvor vi har opbygget nogle stærke relationer. Via vores åbne og ærlige dialog skaber det et samarbejde, der kommer hele byggeriet og dermed også bygherre til gode,« forklarer han.

 

Tilfredse kunder

Ærlighed og troværdighed spiller også en væsentlig rolle i Base Erhvervs markedsføring af virksomheden – eller mangel på markedsføring.

»Vi har rødderne solidt plantet i den jyske muld, så vi vil jo helst ikke prale,« siger Klaus Rønslev.

I stedet er det tilfredse kunder, der fungerer som ambassadører for Base Erhverv, og på den måde kommer der nye kunder til. Og kunderne får lov til at være 100 procent ærlige omkring deres oplevelser med Base.

»For fem år siden besluttede vi, at alle bygherrer skulle interviewes efter en endt byggesag om deres oplevelser. De interviews ligger uredigerede på vores hjemmeside, så alle fremtidige bygherrer vil selvsyn kan se, hvordan tidligere kunder har opfattet os og byggesagen. Ikke noget med en karakter, men deres helt ærlige mening med både godt og skidt,« forklarer Klaus Rønslev og fortsætter:

»På et netværksmøde blev jeg spurgt, hvad vi så gør, når der kommer et interview med mere skidt end godt? Jeg måtte svare, at det har vi ikke oplevet endnu, men at det ville vi selvfølgelig også ligge på hjemmesiden, ellers kan man jo ikke tage det seriøst.«

En byggeproces hos Base indledes også ofte med, at en kommende bygherre besøger tidligere byggerier og hører om erfaringer fra tidligere bygherrer.

»Man kan måske sige, at vi er heldige, at vi arbejder så nichebaseret med erhvervs- og idrætsbyggeri, men det er jo også det der gør, at vores ekspertise er så stor, som den er. Mange af de udfordringer, som vores bygherrer står med, er ofte de samme, og de kan lære af hinandens erfaringer,« siger Rasmus Mørk.

nyhedsbilleder/udklip-2.png

Rådgivende rolle

I den indledende fase mødes Base-medarbejderne ofte af et “hold op, I stiller mange spørgsmål”, hvilket Klaus Rønslev medgiver. Men det er vigtigt, og for ham hele grundlaget for i sidste ende at skabe tilfredse kunder.

»Der er intet i verden, der ville være lettere end blot at bygge, som byggeriet er beskrevet af arkitekter og rådgivende ingeniører. Vi føler dog, at vi har en ekspertise og erfaring til hele tiden at optimere de beskrivelser og skabe et endnu bedre byggeri, og der ser jeg det som en pligt at stille alle de rigtige spørgsmål, så kunden får det allerbedste byggeri, og hele tiden kan træffe de rigtige valg for byggeriet og virksomheden på et oplyst grundlag« siger han og fortsætter:

»Vi oplever ind imellem, at en bygherre siger, at han kunne have undværet sin bygherrerådgiver, for det var jo os, der stillede alle de rigtige spørgsmål og hjalp ham med at træffe de rigtige valg undervejs i byggeriet. Det er jo en fantastisk blåstempling, og så bliver jeg stolt.«

nyhedsbilleder/faktaboks.png

Åbne regnskaber

Ærligheden og det gode samarbejde med bygherrer viser sig også i et stigende antal byggesager opført som partnering. Ud af de Bases seneste 20 byggesager er de 8 udført i et partnering-samarbejde.

Det vil sige, at man arbejder med åbne kalkulationer, og bygherre og Base deler gevinsten, hvis byggeriet bliver billigere, men også risikoen skulle byggeriet blive dyrere.

»Det overraskede mig faktisk lidt, at det er næsten 50 procent af vores seneste byggesager, der er lavet som partnering, men det viser, at vores ærlige tilgang til byggeriet er slået igennem, og vi har en troværdighed, hvor bygherrerne er parate til at indgå denne type aftaler med os,« siger Klaus Rønslev og fortæller, at de endnu ikke har haft en byggesag, hvor bygherren ikke har vundet på partnering-modellen.

»Partnering er ikke noget nyt, men vores tilgang er måske mere simpel,« supplerer Rasmus Mørk og uddyber:

»Jo mere kompliceret et partnering-projekt bliver beskrevet, jo vanskeligere bliver det også at være agil undervejs. Hvis vi kan holde det simpelt, så taler vi bedre sammen, og jo større er chancen for gevinst til begge parter.«

Ønsket om en simpel tilgang viser sig også ved, at man i Base ikke er bange for at sige nej tak til en byggesag.

»Hvis der er noget i et byggeri, der ikke hænger sammen, ofte kan det være tidsplanen, så siger vi nej. Eller hvis vi til et indledende byggemøde mødes med en bygherre og en advokat, så kan vi se, at det bliver en proces, der ikke stemmer overens med vores åbne og ærlige værdier, og er vi heller ikke bange for at sige nej tak.«


Klaus Rønslev