BASE Erhverv skal opføre tilbygning til Forum Horsens

15.04.2016 | Nyhedsarkiv

BASE Erhverv as er af ”Den selvejende institution Parkhallen” udpeget som vinder af en totalentreprise-konkurrence om opførelsen af en tilbygning til Forum Horsens og Casa Arena på i alt 1.825 m2.

Projektet omfatter udover tilbygningen af en ekstra sal – en konferencesal – også sammenbygning med eksisterende bygninger, etablering af nære udearealer samt forundersøgelser og projektering i alle faser, inkl. opfølgning og fagtilsyn.

I sin vurdering af vinderprojektet skriver bedømmelseskomitéen bl.a., at ”rytmisk taktfasthed danner baggrund for det arkitektoniske afsæt. Med en lodret profileret facadeskærm i perforeret aluminium, optager forslagets arkitektoniske udtryk takter fra den eksisterende kontekst. Det vurderes, på fin vis, at skabe en overordnet samhørighed mellem det eksisterende og den nye tilbygning”.

Bedømmelseskomitéen skriver også, at vinderprojektet grundlæggende indfrier de arkitektoniske forventninger til salens indvendige facadeskærm og designet heraf, og at projektet er tro mod det oprindelige arkitekturoplæg.

Der er ved bedømmelsen også lagt vægt på den akustiske løsning: ”En overordnet flot vision, at rummets akustik skal kunne styres udelukkende via de design-integrerede akustikløsninger. Det er vurderet, at der på det akustiske felt er tale om et godt gennemarbejdet forslag, som fokuserer på det foreliggende arkitektoniske grundlag og beskrivelse af salens funktion”.

BASE Erhverv as har vundet konkurrencen i samarbejde med Rønslev ApS, Rådgivende Ingeniører, Horsens, Gade & Mortensen Akustik A/S, Charlottenlund, og Skala Arkitekter A/S, Horsens.