5 stjernet dækhotel i Glostrup

03.03.2013 | Nyhedsarkiv

BASE Erhverv as og NDI Ejendomme Danmark ApS har indgået aftale om opførelse af mindre lagertilbygning til NDI koncernens Super Dæk Service, Fabriksparken 43 i Glostrup. Opgaven udføres i totalentreprise i tæt samarbejde med Ingeniørfirmaet Rønslev Andersen ApS. Forureningsundersøgelser og øvrig dokumentation i forbindelse med håndtering af forurenet jord udføres af Grontmij A/S.

Vi glæder os over endnu en byggesag i godt samarbejde med Nordisk Dæk Import A/S.