Resultat af et åbent, ærligt og konstruktivt samarbejde

Anstalten Herstedvester


”Anstalten ved Herstedvester” under Kriminalforsorgen har indviet en ny ringmur efter 80 år med
den gamle. Den nye mur er 725 meter lang og 5 meter høj, og som den eneste af sin art i Danmark
er den udsmykket kunstnerisk på den indvendige side. BASE Erhverv Øst as har opført den nye mur i
hovedentreprise – kort tid efter at have opført en ny portvagt til fængslet.
Per Myrthue, sikkerhedschef på Anstalten ved Herstedvester, siger om resultatet og samarbejdet
med BASE Erhverv Øst as: -Byggeriet af en ringmur som denne er en meget stor sikkerhedsmæssig
udfordring. Vi har ”allergi” overfor høje genstande tæt på ringmuren, og dette byggeri var virkelig
tæt på den gamle mur, så vi har haft meget fokus på sikkerheden. Derfor har det været særdeles
betryggende at arbejde sammen med direktør Niels Blom fra BASE Erhverv Øst as, for han har altid
spurgt ”hvad gør vi lige her?” – og er altid kommet med forslag til løsninger på de problemer, der
opstår i en så omfattende og kompliceret byggeproces. Den nye ringmur er absolut et resultat af
et åbent, ærligt og konstruktivt samarbejde – et fællesskab.
-Den nye ringmur er enestående, og vi har gæster fra flere lande, bl.a. fra Japan og Canada. Vi
opererer både med en statisk, dynamisk og konstruktiv sikkerhed – og jeg er overbevist om, at
vores koncept er unikt i Europa. Vi er lukket fængsel med speciale i psykiatrisk og psykologisk
behandling og udredning, og vi har mange livtids-dømte og over 50 forvarings-dømte. Alligevel er
der en relativ frihed indenfor muren. Sådan en afslappet atmosfære mellem indsatte og ansatte –
og jeg tror altså ikke, at dette findes noget andet sted i Europa, siger sikkerhedschefen.
Den nye ringmur på Anstalten ved Herstedvester er udsmykket på indvendig side af to kunstnere –
Peter Holst Henckel og Eske Kath. Peter Holst Henckel har udsmykket muren med en ”tegneserie”,
en livscyklus og en årscyklus, støbt ind i ringmurens beton. Eske Kath, der bl.a. har dekoreret loftet
i Frederik den VIII’s Palæ på Amalienborg, har udsmykket to hjørner af ringmuren med farverige
kunstværker.
-Trivslen herinde spiller en stor rolle for os. Det handler om resocialisering. Og derfor er det meget
glædeligt, at den nye ringmur også er udsmykket – som en inspiration for vore klienter. En af vores
opgaver et at holde dem inde i den tid, samfundet har dømt dem ude. Men når tiden kommer, skal
de også være klar til at møde samfundet igen så godt som muligt. Peter Holst Henckel har skabt en
billedserie, der viser livets cyklus – og årets cyklus. En evigheds-spiral, der handler meget om livet.
Det er glædeligt og tankevækkende, at vores klienter roser den nye mur og indvendige dekoration.
”Hold da helt op!”, siger mange, der fulgte processen, da den gamle mur blev brudt ned stykke for
stykke. Og den kunne ærlig talt godt ødelægge ens gode humør, siger sikkerhedschef Per Myrthue.


Per Myrthue
Sikkerhedschef


Tilbage til kunderne siger