Samarbejdspartnere

BASE Erhverv as, BASE Udvikling as og Dansk Boligbyg a/s er søsterselskaber, der er etableret på initiativ af Dansk Boligbyg Holding a/s, og de har fælles domicil i Horsens.

Til at varetage BASE Erhverv as aktiviteter øst for Storebælt har vi kontor sammen med Dansk Boligbyg a/s i Roskilde. Vi har et stærkt økonomisk fundament og sunde værdier for aktiviteterne. Skabelse af kvalitetsbyggeri med afsæt i troværdighed og samarbejde – med dialog, åbenhed og tillid som faste størrelser.

Dansk Boligbyg a/s, BASE Erhverv as og BASE Udvikling as råder over en stor stab af veluddannede medarbejdere med betydelig indsigt, viden og erfaring inden for alle facetter af byggeri. Medarbejderne arbejder i vid udstrækning meget tæt sammen på tværs af selskaberne ud fra målet om at optimere alle opgaveløsninger både teknisk og økonomisk.

I forbindelse med udviklingsprojekter har vi et tæt samarbejde med EUD A/S, som håndterer hele processen i dit byggeprojekt - både etablering af detailbutik, bolig og erhverv. Selskabet ejes i fælleskab af Dansk Boligbyg Holding og Dansk Boligbyg Medarbejderselskab ApS, men på direktørposten finder du Simon Issing Nielsen, der er rig på erfaring inden for projektudvikling.

Vi har et vidt forgrenet netværk af samarbejdspartnere, der alle er nøje udvalgt efter, at de kan leve op til kravene om effektivitet og kvalitet. Ved totalentrepriser tilknyttes kompetente, lokale arkitekt- og ingeniørfirmaer. Bygge- og renoveringsopgaver gennemføres med hjælp fra hovedsagelig lokale, dygtige og stabile fagentreprenører. Sådan sikres optimal udnyttelse af alle kompetencer, og sådan sikres effektivitet og kvalitet i hvert projekt – til gavn for den enkelte bygherre.
 

Besøg Dansk Boligbyg a/s på: www.danskboligbyg.dk / telefon 76 27 50 00.

 

Besøg BASE Udvikling på: www.baseudvikling.dk / telefon 76 28 00 30.

 

Besøg EUD på: www.eud.as / telefon 76 28 00 30.