Elektronisk håndtering af jeres fakturaer


VIGTIG INFORMATION!

I forbindelse med en effektivisering af vores forretningsgange, har vi valgt at anvende Faktura-Boks til behandling og opbevaring af leverandør-fakturaer.

Vi kan derfor fremover kun modtage faktura på én af følgende måder, hvoraf vi foretrækker den første:

1. Som en elektronisk faktura GLN/EAN5790001688875 i formatet UBL, hvis muligt

På hjemmesiden www.sproom.net kan du læse om, hvordan du gratis kan sende en elektronisk faktura.

Vort firmanavn er: BASE Erhverv as.


2. Som en E-mail med en vedhæftet PDF eller TIF fil til: scanning@faktura-boks.dk
PDF og TIF filen må kun indeholde 1 (én) faktura.

Kontroller venligst om vores firmanavn er: BASE Erhverv as.


Hvis du anvender e-conomic, skal du på debitoren indtaste EAN 5790001688875 samt vores Kontaktperson: NAVN

Hent vejledningen her: http://faktura-boks.dk/wp-content/uploads/vejledning-economic.pdf
 

OBS! Vær opmærksom på, at kontoudtog, underbilag, opgørelse til faktura eller lignende skal sendes til info@baseerhverv.dk


Spørgsmål, kontakt os i dag på tlf. 76 28 60 00.
 

Med venlig hilsen

BASE Erhverv as

Administrationen