BASE Erhverv har udvist rettidig omhu


Det Grønne Museum, som er en fusion mellem Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm og Dansk Landbrugsmuseum på Gl. Estrup, Djursland, har fået et nyt 1.200 m2 magasin i Auning, ligesom ombygninger af fem eksisterende lokaler bl.a. har givet plads til to teknikrum, snedkerværksted med malerværksted og et våbenmagasin.

Det Grønne Museum har i dag ca. 90.000 museumsgenstande i sine samlinger, lige fra bittesmå nål-opsatser til store landbrugs- og skovbrugsmaskiner. Museet dækker et etageareal på 26.000 m2, hvortil kommer 75 hektar landbrugsjord og skov til bl.a. gamle husdyrsracer og plantesorter. Ca. 1.000 frivillige er tilknyttet museet – det gælder bl.a. smede, biavlere, traktormekanikere og mejerister.

Museets direktør gennem 18 år, Peter Bavnshøj, valgte at stoppe fra årsskiftet for i stedet helt at hellige sig arbejdet med landbrugets historie, et område, som han er uddannet indenfor. Han har fulgt nybyggeriet og ombygningerne fra start til slut – samarbejdet med BASE Erhverv var således hans sidste store opgave for Det Grønne Museum, og hans job som direktør er overtaget af Anne Bjerrekær, der kom fra en stilling som museumsdirektør i Horsens.

Peter Bavnshøj siger: -Jeg vil rose BASE Erhverv, der har været meget velforberedt, og styret vort projekt rigtig godt. Projektleder Martin Kajhøj Johnsen har altid været på forkant med tingene, og altid velforberedt til byggemøderne. Flere gange har han kunnet forudse problemer, som så blev løst i tide. Der har i høj grad været tale om forudseenhed fra hans side – han har f.eks. også været god til at presse rådgivere i forhold til noget, de havde glemt, eller nogle mangler, der så er blevet italesat på byggemøderne i god tid.

-BASE Erhverv har også haft styr på sine underentreprenører. Det har været gode folk, og alle har leveret god kvalitet. Og ved afleveringen af projektet havde BASE Erhverv arrangeret det sådan, at vore medarbejdere kunne få en gennemgang af tingene – hvilke knapper, der skulle trykkes på, og hvilke haner, der skulle drejes på. Alle underentreprenørerne var samlet for at overlevere hele det driftsmæssige til de af vore medarbejdere, der skal styre varme, el, vand – alle de tekniske ting. Vi var meget glade for det – og vi var meget imponerede over, at der var taget højde for sådan nogle ting, siger Peter Bavnshøj, der gør opmærksom på, at museets rådgivere, Slots- og Naturstyrelsen, også har været meget tilfredse med den del af projektet, som BASE Erhverv har håndteret.

-Jeg kan bestemt godt anbefale BASE Erhverv, der virkelig har udvist rettidig omhu i hele projektet fra dag 1, opstartsmødet med rådgiverne og bygherren. Projektleder Martin Kajhøj Johnsen havde sat sig grundigt ind i udbudsmaterialet, herunder tegningerne, og han havde en række spørgsmål til arkitekt og ingeniør. Vi var faktisk lidt imponerede over, at han allerede fra det første møde var i omdrejninger, næsten før rådgiverne var det. Vi kunne virkelig mærke, at det var en kompetent og erfaren person, vi havde at gøre med, siger Peter Bavnshøj, tidl. museumsdirektør og nu inspektør på Det Grønne Museum.


Tilbage til kunderne siger