Igen en positiv oplevelse med BASE Erhverv as


Da vi havde denne her positive oplevelse fra 2011, jamen så er det jo klart, at så tager man fat i den og arbejder videre med et projekt, der er baseret på et tilbud fra BASE. Derfor endte det med, at vi kom ud ad den tangent langt fra starten af.

Jeg oplever egentlig at processen har været nogenlunde ligesom tidligere, altså en god kommunikation og nogle gode mennesker at kommunikere med.

Alt i alt, har det jo kørt fuldstændig efter en snor og efter tidsplanen, så indtil videre er der ikke noget sådan at pege fingre ad. Men både Kurt og Martin har jo gjort det fint, i forhold til det arbejde som de laver, dem har vi jo et fantastisk samarbejde med i forhold til processen. For der er lidt mere proces i denne her, end der var i den anden. I den første som vi byggede, der holdt vi, stort set ikke noget byggemøde, det var en kop kaffe og så vadede vi lidt rundt derude- men det var jo bare en hal med nogle vinduer og døre og så et par porte ind til de eksisterende bygninger. Den nye her, den er lidt større og lidt mere kompleks, der er jo f.eks. en brandadskillelsesvæg som skulle laves og så sættes syv porte i, som kan lukkes automatisk.

Vi bygger til for rent fysisk at have pladsen til at udvide, så vores egen vækst kan blive indeholdt i en årrække fremadrettet, med de nye faciliteter, men også at vi kan højne vores produktivitet internt i Triscan.

Det var det vi oplevede sidste gang- at vi blev væsentligt mere effektive, ved bare at have mere plads. Det er et ret simpelt regnestykke, vi kan jo bare måle op på, hvad kan vi nu og hvor meget mere effektive kan vi blive eller hvor mange omkostninger kan vi reducere, ved at have noget mere areal. Og det er jo ret væsentligt, at selve bygningen fungerer således, at man kan få de effekter fuldt ud.

Tilbage til kunderne siger